ΥΛΙΚΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ- ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ- ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ- ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

Μισινέζα
Κορδονέτο
Βελόνες μηχανής κοπτοράπτη – τιγκέλι
Μεζούρες
Καρφίτσες
Παραμάνες
Κόπιτσες
Σούστες
Λάστιχα
Ξηλωτήρια
Δακτυλήθρες
Ψαλίδια
Σημάδια
Ρέλια
Σπρέι κολλητικά
Σπρέι αφαίρεσης λεκέδων
Λάδια
Τρίγωνα
Καμπυλόριγες
Μέτρα Ξύλινα
Καρμπόν
Χαρτί πατρόν
Νούμερα
Ρουλέτες
Πελότες
Πασκαρό